- Á! - A varázsló fölállt, gondosan lefektette az alvó babát a gyér fűre, s fölvette a hosszú botot, amely addig ott hevert. Fekete fémből készült, ezüst- és aranyvésetek hálója borította, ami gazdag s baljós ízléstelenséggel ruházta föl; a fém oktiron volt, természetéből kifolyólag varázslatos.
- Tudod, ezt én magam készítettem - jegyezte meg. - Mind azt mondták, nem lehet fémből varázspálcát csinálni, azt mondták, fából kell lennie, de tévedtek. Sokat beletettem önmagamból. A fiamnak fogom adni.
Szeretetteljesen végigsimította a botot, ami halk hangot adott ki. Megismételte, majdhogynem csak magának:
- Sokat beletettem önmagamból.
- JÓ BOT - ismerte el a Halál.