- Mit akar? - kérdezte Pond doktortól Mr. Haycox. - Mi a baj már megint? - Erős hangjában nyoma sem volt az Újkárosokra jellemző félénk alázatnak. Mr. Haycox a farm tulajdonosaként lépett föl, elvárta, hogy a tárgyalás rövid és velős legyen, és nemigen hitte, hogy bármi fontosabb lehetne annál, amit ő félbehagyott.
- Proteus doktor, ez itt Mr. Haycox.
- Örülök, hogy találkoztunk - biccentett udvariasan Paul. - Hogy van?
- Megvagyok. Miféle doktor maga?
- Műszaki doktor. Mr. Haycox bosszúsnak és csalódottnak látszott.
- Dehogy doktor az olyan. Háromféle doktor van. Állatorvos, fogorvos, körorvos. Maga melyik?
- Egyik se. Sajnálom.
- Akkor maga nem doktor.
- Már hogyne lenne az - heveskedett Pond doktor. - A gépeket tartja egészségben. - Szerette volna ráébreszteni a tudományos fokozatok fontosságára ezt a sötét agyú parasztot.
- Szerelő - jelentette ki Mr. Haycox.
- Az úgy van - közölte Pond doktor -, hogy az egyetemen mindeféle dolgokra képeznek szakembereket, nem csak emberek és állatok egészségének a megőrzésére. Össze is omlana szép, modern világunk, ha nem állnának helyt a kellő képzettségű emberek, hogy biztosítsák a civilizáció bonyolult gépezetének zökkenőmentes működését.
- Aha - von vállat Mr. Haycox. - Maga például minek a zökkenőmentes működését biztosítja?
- Hét évet töltöttem a Cornell Egyetem Ingatlan Karán - mosolygott szerényen Pond doktor -, mielőtt az ingatlantudományok doktorává avattak és elfoglalhattam jelenlegi állásomat.
- Maga is doktornak hívatja magát, mi? - nézett rá Mr. Haycox.
- Nem kell letorkolástól tartanom, ha azt állítom, hogy megdolgoztam ezért a fokozatért - jelentette ki fagyosan Pond doktor. - Abban a tanévben az enyém volt a harmadik leghosszabb értekezés az országban, akármelyik szaktárgyat nézzük is. Nyolcszázkilencvenhat oldalra rúgott, kettős sorközzel és keskeny margóval.
- Ingatlanügynök - ítélkezett megfellebbezhetetlenül Mr. Haycox. Várakozásteljesen pillantott előbb Paulra, majd Pondra, mondanak-e valamit, ami méltó a figyelmére. Amikor már húsz másodperce hallgattak, sarkon fordult, hogy visszainduljon. - Én a tehéntrágya, disznótrágya, csirketrágya doktora vagyok - mondta mosolytalanul. - Ha majd rájönnek a doktori eszükkel, hogy mit akarnak tőlem, megtalálnak odakint, az istállóban. Az értekezésemet fogom lapátolni.

There’s truth in the thunder.